AKCE - krácený rozbor vody

Akce - rozbor pitné vody 2017.jpg

  • Publikováno: 11.04.2017
  • Chcete znát kvalitu pitné vody? S námi to zjistíte rychle a kvalitně, máme více jak 60 let zkušeností!

    Krácený rozbor vody obsahuje tyto parametry dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.Escherichia coli, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C, amonné ionty, barva, dusičnany, dusitany, CHSKMn, chuť, konduktivita, pach, pH, zákal a železo.

    Akční nabídka potrvá od 1. dubna 2017 do 31. května 2017.

Akční nabídka potrvá od 1. dubna 2017 do 31. května 2017.