Senzorické zkoušky posuzovatelů

  • Publikováno: 16.10.2017
  • V úterý dne 24. 10. 2017 od 8:00 proběhnou ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě senzorické zkoušky posuzovatelů. Více informací a přihlášku naleznete na www.zuova.cz.

Jednodenní seminář je zaměřen na ověření senzorických schopností posuzovatelů. Účastníci budou přezkoušeni z koncentrační stupnice barev, rozeznávaní základních druhů chutí a rozeznávání pachových látek. Cílem semináře je získání OSVĚDČENÍ schopností posuzovatelů. Toto Osvědčení je uznáváno Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. Seminář je zařazen dle Vyhlášky 423/2004 Sb. do kreditního systému Oborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, účastníci obdrží osvědčení včetně kreditních bodů.