VODA

  • Publikováno: 26.03.2019
  • Co si mám představit pod pojmem rozbor vody?

1. Co vše si mám pod pojmem analýza vody představit?

V kontextu Vaší otázky je analýzou pitné vody stanovení organoleptických, chemických, mikrobiologických, biologických a fyzikálních parametrů vyskytujících se ve vodě. A to jednak nežádoucích, kontaminantů, ale i látek žádoucích. Limitní hodnoty ukazatelů jsou uvedeny ve vyhlášce č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Pitná voda nesmí obsahovat látky nebo mikroorganismy v množství, které by mohlo ohrozit lidské zdraví. A naopak jsou zde uvedeny i doporučené obsahy vápníku a hořčíku, resp. jejich minimální obsah, které ve vodě žádoucí jsou.  V této souvislosti je třeba zmínit, že minimální obsah těchto látek je třeba ověřit při používání tzv. „domácích úpraven vody“.

2. Může o analýzu požádat kdokoliv?

Laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě nabízí analýzu pitné vody (ale i jiných druhů – povrchové, teplé, odpadní ad…) vody občanům, fyzickým i právnickým osobám. Tato služba je zpoplatněna, cena závisí na požadovaném rozsahu rozboru pitné vody.  Kontaktovat nás lze nejen v Ostravě, Olomouci, Zlíně, Brně nebo Jihlavě, ale i na řadě kontaktních míst po celé Moravě. Tato jsou uvedena na našich web stránkách www.zuova.cz.

3. Kde a jak se mohu dozvědět, co vše bych si měla nechat rozborovat ?

Úplný rozbor definovaný výše citovanou vyhláškou obsahuje 65 ukazatelů, je finančně i časově náročnější, ale pouze tehdy lze prohlásit, v optimálním případě, že je voda pitná. Používá se převážně při ověřování kvality nových zdrojů pitné vody, při kontrole vodovodních řadů a dalších indikovaných případech. Pro občany nabízíme užší rozsahy rozborů, vždy je nutné vědět, za jakým účelem je rozbor vody požadován. Jinak je třeba přistupovat ke studni, která se pravidelně jednou ročně (nejlépe po zimě) kontroluje a jejíž kvalita je známá, jinak v případě stížnosti na některé vlastnosti pitné vody.  Je důležité znát, v jakém prostředí se zdroj vody nachází, jaké jsou možné zdroje kontaminace. Je žádoucí navrhnout rozsah analýzy na míru požadavku občana i dalších subjektů.

4. Mohu si vzorek odebrat sama nebo je komu třeba speciální postup a pomůcky?

Vzorky vody se odebírají do vzorkovnic k tomuto účelu speciálně vymytých.  Pokud je to požadováno, může být voda odebrána našimi pracovníky akreditovaným postupem. Toto je požadováno v určitých případech, např. při kolaudacích restaurací a dalších veřejných provozoven. V případě analýzy vody pro soukromé účely si může vodu odebrat občan sám. I zde doporučujeme odběr do našich vzorkovnic. Při jejich vyzvednutí naši odborní pracovníci poradí s rozsahem rozboru, seznámí s cenou za uvedený rozsah a doporučí, jak vodu odebrat. Jiným způsobem se odebírá voda pro zjištění stavu domovních rozvodů, jinak, pokud ověřujeme zdroj vody, např. ze studni.

Vysoká odbornost, spolehlivost a důraz na kvalitu to je Zdravotní ústav sídlem v Ostravě.