Zkoušení způsobilosti - Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší PT2 TOL-18

  • Publikováno: 10.07.2018
  • Odběr a stanovení těkavých organických látek v pracovním ovzduší (analyty toluen, xylen a jejich směs, n-butylacetát), 20-50% PEL.

    Termín konání: 18. říjen 2018, 8:30 - 15:00