Zkoušení způsobilosti (PT) - Měření umělého osvětlení PT1 UO-18

Poskytovatel zkoušení způsobilosti: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum hygienických laboratoří, Poskytovatel zkoušení způsobilosti Z 7013

Název: Měření umělého osvětlení

Položka zkoušení způsobilosti: ověření osvětlovací soustavy umělého osvětlení osazené LED světelnými zdroji. Měřena bude osvětlovací soustava umělého osvětlení s osazenými LED trubicemi namísto standardních lineárních zářivek. Součástí měření bude i laboratorní ověření chování luxmetrů při jejich přímém osvětlení LED světelnými zdroji s různou náhradní teplotou chromatičnosti (od teplé barvy světla, přes neutrální, po denní barvu světla).

Označení: PT1 UO-18

Termín konání: 20. a 21. březen 2018

Normy: ČSN 36 0011–1, ČSN 36 0011–3, ČSN EN 12464-1

Časový rozvrh: Denně od 8:00 do 18:00 (každá měřící skupina má k dispozici 1 hodinu)

Účastnický poplatek za měřící skupinu: 8.250,– Kč bez DPH 21 %, faktura bude zaslána poštou, zpráva z programu zkoušení způsobilosti a osvědčení o účasti budou zaslány po uhrazení faktury. Přihláška je závazná, storno přihlášky s navrácením peněz je možné nejpozději jeden týden před začátkem PT, poté se i při neúčasti na měření poplatek nevrací. Platba v hotovosti v den měření nebude možná.

Vyhodnocení měření: Bude prováděno dle "z-score". Vztažná hodnota bude stanovena z konsenzuálních hodnot účastníků za použití statistických metod dle ISO 13528. Výsledky účastníků budou vedeny pod kódovým označením. Po úspěšném absolvování programu zkoušení způsobilosti obdrží účastník Osvědčení o účasti.

Organizační pokyny: Měření proběhne v areálu VŠB – TU Ostrava. Předmětem měření bude učebna v budově TL (těžké laboratoře). Instrukce budou zaslány včas všem přihlášeným účastníkům e-mailem.

Dne 20.3.2018 od 19.00 hod jste zváni na večeři a přátelské posezení do místní restaurace PANORAMA. Pro zájemce je možné zajistit nocleh v HOTELU GARNI OSTRAVA a oběd v místní menze - SnackBaru. Ubytování si zájemci hradí přímo na recepci hotelu.