Čerstvé informace z našeho oboru

  • vapno.jpg

    Časové závislosti vlastností vápenných kaší

    Vápenné kaše a suspenze hydrátů vápenatých ve vodě se chovají jako nenewtonovské kapaliny. Hodnota jejich zdánlivé viskozity není materiálovou konstantou a závisí na podmínkách měření. Chování těchto kapalin charakterizuje toková křivka, která udává závislost smykového napětí v kapalině na gradi…