Čerstvé informace z našeho oboru

  • vapno.jpg

    Časové závislosti vlastností vápenných kaší

    Vápenné kaše a suspenze hydrátů vápenatých ve vodě se chovají jako nenewtonovské kapaliny. Hodnota jejich zdánlivé viskozity není materiálovou konstantou a závisí na podmínkách měření. Chování těchto kapalin charakterizuje toková křivka, která udává závislost smykového napětí v kapalině na gradi…
  • P1020655.JPG

    Desatero o legionelách pro hoteliéry

    Co je legionářská nemoc a co ji způsobuje? Legionářskou nemoc způsobují bakterie rodu Legionella. Klinicky se projevuje jako závažný zápal plic s úmrtností kolem 13%. Typické jsou vysoké horečky, třesavka, bolesti hlavy a suchý kašel, 30% pacientů má průjem, 50% pak neurologické obtíže (zmatenost…