Čerstvé informace z našeho oboru

 • vapno.jpg

  Časové závislosti vlastností vápenných kaší

  Vápenné kaše a suspenze hydrátů vápenatých ve vodě se chovají jako nenewtonovské kapaliny. Hodnota jejich zdánlivé viskozity není materiálovou konstantou a závisí na podmínkách měření. Chování těchto kapalin charakterizuje toková křivka, která udává závislost smykového napětí v kapalině na gradi…
 • P1020655.JPG

  Desatero o legionelách pro hoteliéry

  Co je legionářská nemoc a co ji způsobuje? Legionářskou nemoc způsobují bakterie rodu Legionella. Klinicky se projevuje jako závažný zápal plic s úmrtností kolem 13%. Typické jsou vysoké horečky, třesavka, bolesti hlavy a suchý kašel, 30% pacientů má průjem, 50% pak neurologické obtíže (zmatenost…
 • MV 11.jpg

  Oddělení ovzduší Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

  Oddělení ovzduší je autorizovanou i akreditovanou laboratoří Zdravotního ústavu, která provádí měření volného a vnitřního ovzduší.…