Odpady, vodní výluhy, kaly

Testy uvedené v této sekci Vám zodpoví otázku, zda odpad může být ukládán na povrch terénu či nikoliv.