Písky, pískoviště

Uvedené chemické, mikrobiologické a parazitologické rozbory písku zjistí, zda jsou splněny hygienické limity uvedené ve vyhlášce č. 238/2011 Sb.