Písky, pískoviště

Uvedené chemické, mikrobiologické a parazitologické rozbory zjistí, zda písek užívaný ke hrám dětí v pískovištích na venkovních hracích plochách splňuje hygienické limitní hodnoty dané vyhláškou č. 238/2011 Sb.