Certifikace

  • Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

    Akreditační osvědčení ČIA (anglicky)

  • Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

    Dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005