Certifikace

  • Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.

    Akreditační osvědčení ČIA (anglicky)

    Dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

  • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

    Osvědčení o akreditaci