O nás

O PROJEKTU

Spojili jsme síly a vytvořili unikátní projekt, který na českém trhu chyběl. Máme k dispozici perfektně vybavené laboratoře s laboratorní technikou, která je sama o sobě jedinečná.

SPOJENÍM DVOU NEJVĚTŠÍCH A NEJVÝZNAMĚJŠÍCH LABORATORNÍCH SUBJEKTŮ NA TRHU PRO VÁS MÁME NAPROSTO JEDINEČNOU NABÍDKU LABORATORNÍCH SLUŽEB.

Podle nejčastěji formulovaných zakázek jsme pro Vás namodelovali většinu služeb. Ty, ketré je nutno řešit individuálně, dodatečně konzultujeme tak, aby výsledkem byla Vaše naprostá spokojenost.

Vzhledem k dlouhé a úspěšné přítomnosti na trhu jsme dostali ceny do nízkých cenových hladin, které jsou pro Vás velmi zajímavé.

ČERPEJTE Z VÝHOD TOHOTO SPOJENÍ

Plně využíváme všech možností, které nabízí technologie 21. století. Elektronicky oslovujeme široké spektrum zákazníků od občana přes firmy až po státní instituce. Nabízíme laboratorní služby a měření v terénu pro environmentální, komerční, informační a jiné potřeby. Informujeme Vás o novinkách v dotčených oblastech. Upřesňujeme, konzultujeme a zajišťujeme podklady pro plnění legislativních požadavků 

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ 

 • Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • Vyšetřujeme vzorky biologického materiálu ze zdravotnických zařízení
 • Provádíme rozbory a měření složek v životním a pracovním prostředí
 • Akreditace ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, ČSN EN ISO 15189:2013.

                          a

VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT BRNO 

 • Vznik roku 1946
 • Obor stavebních hmot, stavění a zdravého bydlení se zaměřením na
 • Ekologické hmoty
 • Kompozitní materiály
 • Pojivové systémy (malty, lepidla, cementy)
 • Snižování ekologických dopadů staveb při použití odpadních materiálů,
 • Bezodpadové technologie
 • Optimalizace stavebních technologií
 • Ochrana přírody
 • Ochrana zdravých životních a bezpečnostních podmínek obyvatel
 • Projekty  z výše uvedených oblastí s TAČR, MPO, GAČR
 • Držitel certifikátů a osvědčení dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001 
 • Vybavení špičkovými přístroji
 • Laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025
 • Laboratorní zkoušení v oblasti silikátů, radiologie, mikrobiologie, ekotoxicity
 • Výzkum v oblasti ochrany budov, balistické ochrany, protivýbuchových aplikací
 • Kalibrace sít apod.

 

CÍLE A POSLÁNÍ

 • jednoduché objednání služeb
 • precizní provedení analýz a měření
 • rychlé dodání výsledků
 • vstřícné jednání
 • poradenství

JAK PRACUJEME

Jedná se o akreditované, autorizované a certifikované laboratoře, které používají nejmodernější přístrojovou techniku s pravidelnou kalibrací. Mají dostatek erudovaných pracovníků na provádění měření, jejich vyhodnocování a interpretaci výsledků zkoušek, kteří vyhodnotí vaše požadavky a v souladu s platnou legislativou provedou potřebná měření a zkoušky.  

NAŠE AKTIVITY

Vedle laboratorní činnosti oba subjekty vyvíjejí činnosti informační, normalizační, poradenskou, marketingovou, pořádají semináře, konference, interní i externí školení. 

KDE PRACUJEME

Výzkumný ústav stavebních hmot jako nositel projektu má laboratoře lokalizovány v Brně s působností celé ČR.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě poskytuje své služby na Moravě i Vysočině.

 • Laboratorní služby pro čistou vodu Laboratorní služby pro čistou vodu
 • Laboratorní služby pro zdravé bydlení Laboratorní služby pro zdravé bydlení
 • Laboratorní služby pro odpadové hospodářství Laboratorní služby pro odpadové hospodářství
 • Laboratorní služby pro pitnou vodu Laboratorní služby pro pitnou vodu
 • Stavební materiály Stavební materiály
 • Laboratorní služby pro kalibraci sít Laboratorní služby pro kalibraci sít