O nás

O PROJEKTU

 • Byl vytvořen unikátní projekt, který na českém trhu chyběl. Vytvořili jsme portál nabízející laboratorní služby od různých prověřených laboratoří.
 • Dáváme dohromady nabídku služeb na nejvyšší možné úrovni s laboratořemi, které disponují perferktně vybavenou laboratorní technikou, která je sama o sobě jedinečná.
 • Podle nejčastěji formulovaných zakázek jsme pro Vás namodelovali většinu služeb. Ty, které je nutno řešit individuálně, dodatečně konzultujeme tak, aby výsledkem byla Vaše naprostá spokojenost.
 • Vzhledem k dlouhé a úspěšné přítomnosti na trhu jsme dostali ceny do nízkých cenových hladin, které jsou pro Vás velmi zajímavé.
 • Internetový obchod obsahuje i nabídky dalších subjektů než jen Výzkumného ústavu stavebních hmot, a.s.

 ČERPEJTE Z VÝHOD TOHOTO PROJEKTU

 • Plně využíváme všech možností, které nabízí technologie 21. století.
 • Elektronicky oslovujeme široké spektrum zákazníků od občana přes firmy až po státní instituce.
 • Nabízíme laboratorní služby a měření v terénu pro environmentální, komerční, informační a jiné potřeby.
 • Informujeme Vás o novinkách v dotčených oblastech. Upřesňujeme, konzultujeme a zajišťujeme podklady pro plnění legislativních požadavků.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT BRNO 

 • Vznik roku 1946.
 • Obor stavebních hmot, stavění a zdravého bydlení se zaměřením na:
  • ekologické hmoty,
  • kompozitní materiály,
  • pojivové systémy (malty, lepidla, cementy),
  • snižování ekologických dopadů staveb při použití odpadních materiálů,
  • bezodpadové technologie,
  • optimalizace stavebních technologií,
  • ochranu přírody,
  • ochranu zdravých životních a bezpečnostních podmínek obyvatel
  • projekty z výše uvedených oblastí s TAČR, MPO, GAČR.
 • Znalecký ústav kvalifikovaný pro znaleckou činnost v oboru stavebnictví, se specializací na biodeteriogeny.
 • Držitel certifikátů a osvědčení dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001. 
 • Vybavení špičkovými přístroji.
 • Laboratoř akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025.
 • Laboratorní zkoušení v oblasti silikátů, radiologie, mikrobiologie, ekotoxicity.
 • Bezpečnostní výzkum v oblasti ochrany budov, balistické ochrany, protivýbuchových aplikací.
 • Výzkum v oblasti "Zdravých budov" .

CÍLE A POSLÁNÍ

 • Jednoduché objednání služeb.
 • Precizní provedení analýz a měření.
 • Rychlé dodání výsledků v listinné i elektronické podobě.
 • Vstřícné a flexibilní jednání s přizpůsobením se potřebám.
 • Poradenství k širokému spektru otázek, které Vás trápí.

JAK PRACUJEME

Jsme akreditované, autorizované a certifikované laboratoře, které používají nejmodernější přístrojovou techniku s pravidelnou kalibrací. Máme dostatek erudovaných pracovníků na provádění analýz a měření. Veškeré zjištěné hodnoty analýz a měření vyhodnocujeme v souladu s platnou legislativou.

NAŠE AKTIVITY

Vedle laboratorní činnosti vyvíjejíme činnosti informační, normalizační, poskytujeme poradenství, marketing, pořádáme semináře, konference, interní i externí školení. 

KDE PRACUJEME

Výzkumný ústav stavebních hmot jako nositel projektu má laboratoře lokalizovány v Brně s působností celé ČR.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě poskytuje své služby na Moravě i Vysočině.

 • Laboratorní služby - Lihoviny Laboratorní služby - Lihoviny
 • Laboratorní služby pro zdravé bydlení Laboratorní služby pro zdravé bydlení
 • Laboratorní služby pro odpadové hospodářství Laboratorní služby pro odpadové hospodářství
 • Laboratorní služby pro pitnou vodu Laboratorní služby pro pitnou vodu
 • Stavební materiály Stavební materiály
 • Laboratorní služby pro kalibraci sít Laboratorní služby pro kalibraci sít