O nás

O PROJEKTU

Spojili jsme síly a vytvořili unikátní projekt, který na českém trhu chyběl. Máme k dispozici perfektně vybavené laboratoře s laboratorní technikou, která je sama o sobě jedinečná.

SPOJENÍM DVOU NEJVĚTŠÍCH A NEJVÝZNAMĚJŠÍCH LABORATORNÍCH SUBJEKTŮ NA TRHU PRO VÁS MÁME NAPROSTO JEDINEČNOU NABÍDKU LABORATORNÍCH SLUŽEB.

Podle nejčastěji formulovaných zakázek jsme pro Vás namodelovali většinu služeb. Ty, ketré je nutno řešit individuálně, dodatečně konzultujeme tak, aby výsledkem byla Vaše naprostá spokojenost.

Vzhledem k dlouhé a úspěšné přítomnosti na trhu jsme dostali ceny do nízkých cenových hladin, které jsou pro Vás velmi zajímavé.

ČERPEJTE Z VÝHOD TOHOTO SPOJENÍ

Plně využíváme všech možností, které nabízí technologie 21. století. Elektronicky oslovujeme široké spektrum zákazníků od občana přes firmy až po státní instituce. Nabízíme laboratorní služby a měření v terénu pro environmentální, komerční, informační a jiné potřeby. Informujeme Vás o novinkách v dotčených oblastech. Upřesňujeme, konzultujeme a zajišťujeme podklady pro plnění legislativních požadavků 

KDO JSME

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR, která vznikla transformací hygienických stanic. Historie instituce sahá až do 50. let minulého století. Do výhodné pozice dostává Zdravotní ústav působnost na více než 20ti pracovištích pěti krajů České republiky. Díky široké nabídce služeb z ní činí nejvýznamější instituci svého druhu ve střední Evropě. Jádrem Zdravotního ústavu jsou klinické laboratoře pro vyšetřování materiálu ze zdravotnických zařízení a hygienické laboratoře pro vyšetřování vzorků a měření v životním a pracovním prostředí. Laboratoře jsou vybaveny špičkovými přístroji, vysoce specializovaným týmem pracovníků a jsou akreditovány ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, ČSN EN ISO 15189:2013.

a

VÝZKUMNÝ ÚSTAV STAVEBNÍCH HMOT BRNO je organizace s historií od roku 1946 pracující v oboru stavebních hmot se zaměřením na ekologické hmoty, kompozitní materiály, pojivové systémy, na snižování ekologických dopadů staveb při použití odpadních materiálů, na optimalizaci stavebních technologií, je kladen důraz na ochranu přírody, ochranu zdravých životních a bezpečnostních podmínek obyvatelstva, řeší mnoho projektů  z výše uvedených oblastí s TAČR, MPO, GAČR. Je držitelem certifikátů a osvědčení dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, OHSAS 18001, ČSN EN ISO/IEC 17025, má laboratoř akreditovanou ČIA.

 

CÍLE A POSLÁNÍ

 • jednoduché objednání služeb
 • precizní provedení analýz a měření
 • rychlé dodání výsledků
 • vstřícné jednání
 • poradenství

JAK PRACUJEME

Jedná se o akreditované, autorizované a certifikované laboratoře, které používají nejmodernější přístrojovou techniku s pravidelnou kalibrací. Mají dostatek erudovaných pracovníků na provádění měření, jejich vyhodnocování a interpretaci výsledků zkoušek, kteří vyhodnotí vaše požadavky a v souladu s platnou legislativou provedou potřebná měření a zkoušky.  

NAŠE AKTIVITY

Vedle laboratorní činnosti oba subjekty vyvíjejí činnosti informační, normalizační, poradenskou, marketingovou, pořádají semináře, konference, interní i externí školení. 

KDE PRACUJEME

Výzkumný ústav stavebních hmot jako nositel projektu má laboratoře lokalizovány v Brně s působností celé ČR.

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě poskytuje své služby na Moravě i Vysočině.

 • Laboratorní služby pro čistou vodu Laboratorní služby pro čistou vodu
 • Laboratorní služby pro stavbu Laboratorní služby pro stavbu
 • Laboratorní služby pro odpadové hospodářství Laboratorní služby pro odpadové hospodářství
 • Laboratorní služby pro pitnou vodu Laboratorní služby pro pitnou vodu
 • Stavební materiály Stavební materiály
 • Laboratorní služby pro kalibraci sít Laboratorní služby pro kalibraci sít