Stavba

Analýzy a měření k přípravným pracem, průběhu a dokončení staveb, kolaudačnímu řízení,  reklamačnímu řízení apod.